سايت خبري تحليلي انديشه ها : 16 راهكار براي تبديل شدن به مديري موفق
دوشنبه، 19 مرداد 1394 - 17:30 کد خبر:55700
انديشه ها: - همه ما مي دانيم كه برنامه هاي تربيت رهبران موفق، پرهزينه و زمان بر هستند،زيرا انتخاب گزينه هاي مناسب دشوار و پيچيده است.

انديشه ها: نيل دونالد والش، نويسنده صاحب نام آمريكايي مي گويد: رهبر موفق كسي است بيشتر رهبري را خلق كند. همه ما مي دانيم كه برنامه هاي تربيت رهبران موفق، پرهزينه و زمان بر هستند،زيرا انتخاب گزينه هاي مناسب دشوار و پيچيده است. بايد افرادي انتخاب شوند كه نگرشي مثبت داشته و مشتاق يادگيري ياشند. بررسي ها نشان مي دهد كه براي تربيت مديران موفق بايد به 16 راهكار براي راهبري گزينه هاي مستعد توجه ويژه كرد: 1. دورنماي گسترده انتخاب نماييد؛ انتخاب يك دورنماي گسترده به افراد كمك مي كند تا براي دستيابي به آن از منطقه آسايش خارج شوند. اين كار باعث مي شود تا اهداف بلندمدت و ميان مدت در كنار اهداف كوتاه مدت، مورد توجه قرار گيرند. 2. از راه هاي جديد عبور كنيد. عبور از راه هاي گذشته، به نتايجي كه در گذشته به آنها دست يافته ايد، منجر خواهد شد. در مقابل، آنان كه از راه هاي جديد استفاده مي كنند، به نتايجي چشمگير و فراتر از ديگران دست مي يابند. 3. فضاي همكاري و نه رقابت ايجاد كنيد. 4. از تغيير استقبال كنيد. 5. ديدگاهي جهاني ايجاد نماييد. در دنياي امروز، بسياري از فرصت هاي كسب و كار در فراسوي مرزها و نه در داخل كشورتان، در انتظار شماست. 6. زمان را مديريت كنيد. در گذشته متوقف نشويد و به خيال پردازي در آينده مشغول نشويد. امروز و هم اينك را دريابيد. 7. كارهاي روزمره را واگذار كنيد. با واگذاري كارهاي ساده و پيش پاافتاده، فرصت بيشتري براي فعاليت هاي دشوار و مهم خواهيد داشت. 8. از مخاطره جويي استقبال كنيد. ريسك طلبي بخشي مهمي از رهبري است. و بدون پذيرش ريسك، شما با خطر از دست دادن موقعيت خود روبرو خواهيد بود. 9. كاركنان خود را توانمند كنيد. رهبراني كه به دنبال توانمند نمودن كاركنان خويش هستند، آنان را براي اجراي وظايف دشوارتر در آينده آماده مي كنند. 10. همواره بازخورد ارائه كنيد. دادن بازخورد عملكرد به كاركنان را بايد يكي از عوامل موثر در بهبود اثربخشي فعاليت ها و اصلاح اشتباهات دانست. 11. در مورد هر اشتباه يك گزارش تهيه كنيد. در صورت وقوع يك اشتباه، گزارشي شامل بررسي دلايل وقوع آن و راهكارهاي پيشنهادي براي اصلاح آن را تهيه نماييد. 12. هوش اجتماعي كاركنان خود را بالا ببريد. هوش اجتماعي يكي از عوامل مهم موفقيت سازمان هاي امروز است. اما استفاده از اين هوش در گروي آموزش مناسب و توسعه ابعاد آن است. 13. گردش شغلي را تشويق كنيد. گردش شغلي مي تواند توانايي ها و مسئوليت پذيري كاركنان شما را بهبود چشمگيري دهد. اين اقدام مهارت هاي افراد را نيز ارتقا خواهد داد. 14. مهارت هاي انساني و مفهومي خود را تقويت كنيد. اگر در سطوح عملياتي، دانستن مهارت هاي فني در اولويت قرار دارد، اما در سطوح مياني و بالايي سازمان، بايد مهارت هاي انساني و مفهومي توسعه يابد. 15. رويدادهاي دشوار و شرايط عدم اطمينان را مديريت كنيد. افراد مستعد منتخب شما بايد مهارت مديريت وقايع دشوار را به عنوان يكي از ويژگي هاي دنياي تجارت امروز بياموزند. 16. و سرانجام اينكه، از شكست ها درس بگيريد