سايت خبري تحليلي انديشه ها : خبرهاي فوق محرمانه : ابوبكر البغدادي كجا زندگي مي كند ؟
جمعه، 28 آبان 1395 - 12:22 کد خبر:76807
سايت خبري تحليلي انديشه ها: ابوبكر البغدادي اين روزها بسيار عصبي است. البغدادي رفت‌وآمدهايش را كم كرده و ديگر توجهي به ظاهرش نمي‌كند به طوريكه ديگر به اندامش و حفظ تناسب اندامش توجه ندارد در حالي كه قبلا بسيار به ظاهر و حفظ تناسب اندامش توجه مي‌كرد.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:
ابوبكر البغدادي زير زمين زندگي مي‌كند و با كمربند انتحاري مي‌خوابد

چند هفته پيش يك فرد پيام‌هايي مكتوب را به سازمان اطلاعات نظامي عراق در بغداد فرستاد. در پيامي كه در اوايل اكتبر نوشته شده، آمده است، يك مخبر سري در داخل شهر موصل با داعش در تماس بوده اما عضو آن نيست گفته است :

ابوبكر البغدادي اين روزها بسيار عصبي است. البغدادي رفت‌وآمدهايش را كم كرده و ديگر توجهي به ظاهرش نمي‌كند به طوريكه ديگر به اندامش و حفظ تناسب اندامش توجه ندارد در حالي كه قبلا بسيار به ظاهر و حفظ تناسب اندامش توجه مي‌كرد.

او زير زمين زندگي مي‌كند مخفيگاهش از طريق تونل‌هايي به مناطق ديگر راه دارد. او بدون بستن كمربندي انتحاري نمي‌خوابد تا اگر بازداشت شد از آن استفاده كند.