سايت خبري تحليلي انديشه ها : اميرحسين مرادي درگذشت
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 17:30 کد خبر:79084
سايت خبري تحليلي انديشه ها: اميرحسين مرادي درگذشت.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:
بازيكن تيم اميد نفت كه بدليل گاز گرفتگي در بيمارستان بستري بود ساعاتي پيش درگذشت.

بانك ورزش اين ضايعه را به خانواده اين بازيكن و جامعه ورزش كشور تسليت مي گويد.