سايت خبري تحليلي انديشه ها : ماجراي نوزادي كه براي گرفتن آزمايش دي ان اي به بيمارستان تحويل داده شد!
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 19:46 کد خبر:79106
سايت خبري تحليلي انديشه ها: مادربزرگي نوزاد تازه متولد شده را براي آزمايش دي ان اي به بيمارستان تحويل داد.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:
 
 
 
نوزاد ماجراي نوزادي كه براي گرفتن آزمايش دي ان اي به بيمارستان تحويل داده شد!
 
 
 
 
 

 سايت ديلي ميل نوشت؛ مادربزرگي نوه تازه متولد شده اش را به بيمارستان شهر "سانتا مارتا" كلمبيا تحويل داد.

اين مادربزرگ گفت: نوزادي كه پرستاران به من نشان دادند، بسيار زشت است و گمان نمي كنم از رگ و خون ما باشد. كاركنان بيمارستان نوه مرا با نوزادي ديگر جا به جا كردند؛ اين در حاليست كه كاركنان بيمارستان اين قضيه را نپذيرفتند و گفتند: هيچ اشتباهي رخ نداده است و تنها اين نوزاد، در آن روز به دنيا آمده است.

وزير بهداشت شوراي شهر "سانتا مارتا" گفت: مادربزرگ، حضور نوزاد تازه وارد را به خانواده خود نپذيرفت و او را به بيمارستان تحويل داد، اما با انجام برخي آزمايش هاي ژنتتيكي مشخص شد نوزاد متولد شده متعلق به اين خانواده است.