سايت خبري تحليلي انديشه ها : تماس تلفني با روحاني يعني امير قطر در اردوگاه ايران است / ايران از اختلاف فعلي اعراب رضايت دارد / ايران براي آشوب به دوحه هم خواهد آمد
دوشنبه، 8 خرداد 1396 - 14:49 کد خبر:83812
سايت خبري تحليلي انديشه ها: سران كشورهاي خليح فارس كه چند روز گذشته را به حمله به امير قطر براي اظهارات اخيرش گذرانده اند، دو روز پيش در حالي از خواب بيدار شدند كه متوجه شدند شيخ تميم بن حمد الثاني تصميم گرفته تماس تلفني اش به حسن روحاني را به طور علني رسانه اي كند.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

تماس تلفني امير قطر با روحاني ييعني يعني قطر در اردوگاه ايران است / ايران از اختلاف فعلي اعراب رضايت دارد / ايران براي آشوب به دوحه هم خواهد آمد

سرويس بين الملل «انتخاب»؛ روزنامه نشنال چاپ امارات در يادداشتي به قلم شوراي سردبيري نوشت: سران كشورهاي خليح فارس كه چند روز گذشته را به حمله به امير قطر براي اظهارات اخيرش گذرانده اند، دو روز پيش در حالي از خواب بيدار شدند كه متوجه شدند شيخ تميم بن حمد الثاني تصميم گرفته تماس تلفني اش به حسن روحاني را به طور علني رسانه اي كند.

به گزارش «انتخاب»؛ در واقع پيام هاي مشابهي از اين دست قبلا هم از قطر ارسال شده بود. در واقع بيشتر از اينكه قطر را به عنوان يكي از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بدانيم بايد بدانيم كه اين كشور خواستار خنثي بودن است. يعني هميشه انتخاب كرده است كه چيزي مابين كشورهاي عربي و ايران باشد. در واقع تمايل قطر براي تماس با روحاني در اين زمان حساس نشان دهنده اين است كه قطر بيشتر در اردوگاه ايران قرار گرفته است. اين سيگنال نشان داد كه قطر به كشورهاي همسايه اش تمايلي ندارد .

اشتباه نكنيم. ايران از اين عدم توافق نظر در كشورهاي عربي رضايت كامل دارد. توسعه طلبي ايران بر عدم اتفاق نظر اعراب پايه ريزي شده است و تنها زماني ايران ميتواند سم خود را در منطقه اشاعه دهد كه كشورهاي خليج (فارس) از هم گسيخته باشند. به مقاله ماه گذشته جواد ظريف در نيويورك تايمز نگاه كنيد. اين مقاله تصويرايران را به عنوان كشوريكه ثبات را براي منطقه به ارمغان آورده ترسيم كرده.

در ورژن جديد از واقعيت، اين ايران است كه به دنبال توقف رشد فرقه گرايي و افراط گرايي در سوريه شده در حالي كه در واقع ايران از اسد خمايت ميكند. ايران به گفته ظريف به دنبال راه حل سياسي در عراق و سوريه است . آيا شيخ تميم به اين ورژن از تاريخ باور دارد؟

روز گذشته روزنامه ها سوالي را از شيخ تميم مطرح كرده بودند امروز ما سوال ديگري داريم. نقش ايران در بي ثباتي بحرين را در نظر بگيريد. اهداف ايران براي سلطه بر خليج (فارس) را درنظر داشته باشيد. آيا شما باور ميكنيد توسعه طلبي ايران در مرزهاي قطر متوقف شود؟ آيا فكر ميكنيد قطر ميتواند عطش ايران به قدرت را خنثي كند؟ يا اگر ايران شانس آن را داشته باشد همه كشورهاي عربي را بي ثبات كرده و به دنبال آشوب حتي در دوحه خواهد بود؟