سايت خبري تحليلي انديشه ها : نامه معاون دادستان به وزير جوان دولت درباره رفع فيلتر توييتر ؛ «تلاش نكنيد، غيرقانوني‌است»
سه شنبه، 23 مرداد 1397 - 08:20 کد خبر:88347
سايت خبري تحليلي انديشه ها: جامعه > آسيب‌ها - معاون قضايي دادستان كل كشور گفت: دادستان كل كشور طي نامه‌اي به طور رسمي غير قانوني بودن درخواست وزير ارتباطات مبني بر رفع فيلتر توئيتر را صراحتا به ايشان متذكر شده‌اند.

سايت خبري تحليلي انديشه ها: به گزارش خبرآنلاين، عبدالصمد خرم آبادي معاون قضايي دادستان كل كشور در كانال شخصي خود نوشت: به دنبال مصاحبه هاي مكرر وزير محترم ارتباطات در خصوص احتمال طرح موضوع رفع فيلتر توئيتر در جلسه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، خبرنگاران محترم سولاتي را مطرح كرده اند كه پاسخ سولات مطروحه در قالب متن ذيل ارئه مي شود: كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مرجع نقض دستورات و احكام قضايي نيست. بنابر اين موضوع رفع فيلتر توئيتر در جلسه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئيتر رفع فيلتر نمي شود. درخواست وزير محترم ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فيلتر توئيتر در جلسه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه درخواستي غير قانوني و خلاف مباني حقوقي است. دادستان محترم كل كشور طي نامه اي بطور رسمي غير قانوني بودن درخواست وزير را صراحتا به ايشان متذكر شده اند؛ اصرار بر اين درخواست غيرقانوني و رسانه اي كردن مكرر آن جاي تأمل دارد. اگر كسي فكر مي كند كه طرح مكرر يك درخواست غيرقانوني در رسانه ها ، منع قانوني آن را مرتفع مي كند؛ اين فكر اشتباه است. توئيتر يك شبكه اجتماعي آمريكايي است كه كنترل آن در اختيار دشمن مي باشد. مديران اين شبكه در فتنه سال88 صرحتا از فتنه حمايت كردند. در حال حاضر نيز اين شبكه حاوي ميليونها محتواي مجرمانه است كه وزارت ارتباطات به لحاظ فني امكان پالايش حتي يك مصداق آنرا را ندارد. در اين موقعيت كه بيش از پيش نقاب از چهره پليد آمريكاي جهانخوار برداشته شده است و دشمني هاي شيطان بزرگ آشكارتر گرديده، انتظار مي رود وزارت ارتباطات بجاي پيگيري غيرقانوني رفع فيلتر شبكه هاي تحت كنترل إمريكا، پيگير تحقق شبكه ملي اطلاعات و حمايت بيشتر از پيام رسان هاي داخلي باشد.