سايت خبري تحليلي انديشه ها : ايماني: اصلاح‌طلبان تمايل دارند كه پايداري‌ها راديكال‌تر شوند
یکشنبه، 18 آذر 1397 - 13:08 کد خبر:89641
سايت خبري تحليلي انديشه ها: يك فعال اصول‌گرا جبهه پايداري را جرياني هزينه‌ساز براي اصول‌گرايان توصيف كرد و گفت: بسياري از طيف هاي اصول‌گرا با مواضع پايداري مخالفند.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

ايماني: اصلاح‌طلبان تمايل دارند كه پايداري‌ها راديكال‌تر شوند

 

 ساز ناكوك پايداري ها همچنان كوك است؛ آنها كه در كارنامه سياسي خود به كرات تجربه مخالفت با همفكران خود در جريان اصول‌گرايي را دارند اين بار و در حركتي تك روانه پيگير استيضاح وزير امور خارجه شده بودند؛ استيضاحي كه گفته مي شد اصول‌گريان شناسنامه دار جملگي با آن مخالفند.

حركت هاي راديكالي جبهه پايداري تا جايي پيش رفته كه گفته مي شود اين جريان سياسي از زمان آغاز فعاليت تا به امروز نه تنها هيچ آورده اي براي اصول‌گرايي نداشته بلكه براي آنان هزينه ساز نيز بوده اند.

  عده اي بر اين باورند كه پايداري ها مجري سياست هاي جريان اصول‌گرايي بوده و به عنوان پيش قراولان و خط شكنان تصميمات اصول‌گرايان ايفاي نقش مي كنند اين در حالي است كه برخي ديگر معتقدند اين جريان همواره نقش برهم زننده تصميمات اصول‌گرايان را بازي مي كنند، نقشي كه خسارت هاي سنگيني را به جريان اصول‌گرايي وارد كرده است.

ناصر ايماني درباره شيوه رفتار سياسي جريان پايداري به خبرآنلاين گفت: من با اين ديدگاه كه پايداري ها مجري تصميمات اصول‌گريان هستند مخالفم؛ اصول‌گرايان كه به طيف هاي مختلف تقسيم مي شوند هيچ گاه طي ساليان گذشته همراهي يا تاييد مكرري از برخي مواضع جريان پايداري نداشتند بنابراين نمي توان گفت اين گروه پيش قراولان جريان اصول‌گرايي هستند به اين معني كه به عنوان خط شكن عمل كرده و اصول‌گرايان پشت آنها حركت كنند.

وي نخستين آسيب جبهه پايداري را عدم همراهي آنها در انتخابات مختلف با جريان اصول‌گرايي خواند وادامه داد: به دليل همين عدم همكاري پايداري ها بود كه جريان اصول‌گرايي خسارت هاي سياسي متحمل شد.

اين فعال سياسي اصول‌گرا با تاكيد بر اينكه برخي طيف هاي جريان اصول‌گرايي سعي مي كنند در مقابل برخي مواضع تند پايداري ها مماشات كنند، ادامه داد: اما طيف هاي ديگري مانند  آقاي لاريجاني در مقابل رفتار آنها ايستادگي كرده و مماشاتي در برخورد با مواضع پايداري ها ندارند.

ايماني با بيان اينكه جريان پايداري بر اساس يك رويه راديكال بنيان گذاشته شد، افزود: تولد طيف پايداري از زمان رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد بود و اعضاي تشكيل دهنده آن نيز مديران و نزديكان ايشان بودند كه به برخي از اصول فكري، اطرافيان و عملكرد آقاي احمدي نژاد اعتراض داشتند بنابراين به تدريج از جريان خالص اطرافيان احمدي نژاد جدا شده و جريان سياسي ديگري متولد كردند. اين جريان اگرچه به لحاظ فكري و ايدئولوژيك با جريان فكري آقاي احمدي نژاد فاصله داشت اما مواضع راديكالي و تندروانه سياسي و اجتماعي ايشان را به عاريت گرفت.

جبهه پايداري آورده اي براي جريان اصول‌گرايي نداشته است

 ايماني در پاسخ به اينكه تصميمات راديكالي پايداري ها براي جريان اصول‌گرايي آورده داشته يا هزينه ساز بوده است، گفت: رفتارهاي اين جريان نه تنها آورده اي نداشته بلكه هزينه هايي به جريان اصول‌گرايي تحميل كرده است زيرا طيف مخالف يعني جريان اصلاح طلبي همواره با بزرگنمايي تصميمات آنها تلاش كردند چهره اصول‌گرايان را براي افكار عمومي با جبهه پايداري ترسيم كند، در حاليكه بسياري از طيف هاي اصول‌گراها در بسياري مواقع مواضع پايداري را قبول ندارند.

نتيجه رفتار سياسي پايداري‌ها ايجاد انشقاق بين اصول‌گرايان بوده است

اين فعال سياسي اصول‌گرا نتيجه رفتار سياسي پايداري ها را ايجاد انشقاق در جريان اصول‌گرايي عنوان كرد و افزود: اين جريان در مقاطع سياسي مختلف همچون انتخابات همكاري خوبي با اصول‌گرايان نداشتند و بين اصول‌گرايان انشقاق ايجاد كردند، بنابراين در مجموع جبهه پايداري براي جريان اصول‌گرايي هزينه هاي بالايي داشته است.

ايماني با بيان اينكه طيف پايداري تمايلي ندارد كه خود را در قالب جريان اصول‌گرايي معرفي كند، يادآور شد: نگاهي به رفتار اين جبهه نشان مي دهد كه آنها خيلي تمايل ندارند خودشان را اصول‌گرا خطاب كنند. آقاي احمدي نژاد هم در طول 8 سال رياست جمهوري از همان روز اول هيچ گاه نگفت من اصول‌گرا هستم يا از سوي اصول‌گراها حمايت مي شوم، پايداري ها هم چنين مشي اي دارند، به نظر مي رسد اين جريان كسر شان مي داند كه خود را اصول‌گرا معرفي كند.

وي درباره نقدهاي مطرح شده از سوي برخي اصلاح طلبان به عملكرد اصول‌گريان مبني بر اينكه دست تندروها را باز گذاشتند، گفت: اين تعابير غلو شده است اتفاقا اين اصلاح طلب ها هستند كه نه تنها جلوي تندروها را نگرفتند بلكه  آنها را كاملا آزاد گذاشتند.

ايماني ادامه داد: اينكه گفته مي شود اصول‌گراها جلوي تندروهاي خود را نگرفتند اصلا قابل قبول نيست، نمي گويم اصول‌گرايان در اين زمينه موفق بودند اما با رصد مواضع آقايان باهنر، لاريجاني، توكلي و ابوترابي به عنوان چهره هاي شاخص اصول‌گرا متوجه خواهيد شد كه اين افراد تا چه اندازه با پايداري ها فاصله دارند.

اين فعال سياسي اصول‌گرا درباره اينكه چطور مي توان رفتار جريان پايداري را مديريت كرد، گفت: بخشي از اقدامات براي مديريت رفتار پايداري ها به جريان اصلاح طلب مربوط است. اعتقاد دارم جريان اصلاح طلبي تمايل دارد كه طيف پايداري باقي مانده و راديكال تر شود تا با بزرگنمايي رفتار آنها به جريان اصول‌گرايي ضربه بزند.

پايداري ها پايگاه اجتماعي بسيار ضعيفي دارند/ بهره برداري اصلاح‌طلبان از جبهه پايداري 

وي با طرح سوالي درباره تعداد شخصيت هاي مطرح جبهه پايداري ادامه داد: فكر مي كنيد طيف پايداري از لحاظ عده و عده شخصيت هاي سياسي در داخل يا خارج نهاد هاي قدرت چند نفر است؟ شايد بتوان گفت مجموع چهره هاي مطرح جبهه  پايداري چه در داخل نهادهاي قدرت مثل مجلس يا خارج از نهادهاي قدرت مثل آقاي لنكراني يا آقاي محصولي به 30 يا 40 نفر نرسند، خب با اين تعداد، ميزان نفوذ اين افراد چقدر بوده است؟ يا چه ميزان پايگاه  اجتماعي دارند؟ واقعيت اين است كه همه مي دانند پايداري ها پايگاه اجتماعي بسيار ضعيفي دارند.

ايماني ادامه داد: اما چرا تا اين اندازه جبهه پايداري بزرگنمايي شده و اينكه چه كسي تا اين اندازه آنها را بزرگ كرده است؟ آيا بزرگنمايي اين گروه از سوي جريان اصول‌گرايي بوده مسلما پاسخ منفي است؛ اين كار از سوي طيف مقابل يعني اصلاح طلبان انجام شده، طيفي كه هدفش سركوب تندروها نيست بلكه به دنبال مقابله با جريان اصول‌گرايي است.

اكثريت اصول‌گرايان با استيضاح آقاي ظريف مخالف هستند

وي با يادآوري طرح استيضاح وزير خارجه كه با تلاش پايداري ها در دستور كار مجلس قرار گرفته بود، گفت: اگرچه اصلاح طلبان از استيضاح ظريف خوشحال نيستند اما از آن بهره برداري سياسي مي كنند، اكثريت اصول‌گرايان با استيضاح آقاي ظريف مخالف هستند اما چهره اي كه امروز اصلاح طلبان از استيضاح آقاي ظريف ساختند مقابله اصول‌گريان با آقاي ظريف و دولت آقاي روحاني است در حاليكه واقع امر اين است كه اصول‌گرايان با استيضاح ظريف مخالف هستند؛ نه اينكه با آقاي ظريف هيچ مساله اي ندارند اما مخالف استيضاح هستند و اين تندروهاي اصول‌گرا هستند كه اين طرح را پيگيري مي كنند.

اين فعال سياسي اصول‌گرا ادامه داد: اما با اين حال شاهديم كه اصلاح طلبان در تلاشند تا موضوع استيضاح وزير خارجه را به پاي تمام اصول‌گرايان بنويسند به عبارتي از تندروي پايداري ها براي رسيدن به اهداف خود استفاده كنند.