سايت خبري تحليلي انديشه ها : الزامات جديد سازمان غذا و دارو درباره غذاهاي تراريخته
شنبه، 24 آذر 1397 - 11:56 کد خبر:89704
سايت خبري تحليلي انديشه ها: ايسنا نوشت: مديركل امور فرآورده‌هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو الزامات اين سازمان براي برچسب‌گذاري محصولات و فرآورده‌هاي غذايي تراريخته را تشريح كرد.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

الزامات جديد سازمان غذا و دارو درباره غذاهاي تراريخته

 


وحيد مفيد  با اشاره ابلاغيه به معاونت‌هاي غذا و داروي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور، درباره مصوبات جلسه شوراي ملي ايمني زيستي (آبان ماه امسال) در زمينه برچسب گذاري محصولات غذايي تراريخته تاكيد كرد: منظور از برچسب‌گذاري اين محصولات، درج عبارت "اصلاح شده ژنتيكي" پس از نام جزء تراريخته در بخش تركيبات ماده غذايي است.

وي تاكيد كرد: بنابراين از اين به بعد در خصوص فرآورده‌هاي مشمول برچسب‌گذاري مانند سويا، ذرت، كلزا و پنبه دانه در صورتي كه ماده غذايي شامل يا حاوي ماده اوليه تراريخته باشد، بايد عبارت "اصلاح شده ژنتيكي" در مقابل جزء تراريخته درج شود.

مفيد افزود: بر اساس مصوبه شوراي ايمني زيستي كشور، درج هرگونه عبارت يا علامت ديگر به عنوان برچسب‌گذاري مستلزم كسب مجوز از شوراي مذكور است و از آنجا كه درج لوگو به تصويب اين شورا نرسيده، لذا ديگر نياز به درج لوگو نيست.

وي تأكيد كرد: در صورتيكه كارخانجات يا واحدهاي توليدي اقدام به چاپ برچسب يا طرح لوگو كرده‌اند، در حال حاضر نيازي به درج عبارت "اصلاح شده ژنتيكي" روي برچسب نخواهد بود.

مديركل امور فرآورده‌هاي غذايي و آشاميدني وزارت بهداشت افزود: همچنين در صورتي كه متقاضي بنا بر مستندات معتبر ادعاي عدم تراريختگي محصول را داشته باشد، بايد فرم تعهدنامه عدم تراريختگي (دستورالعمل اجرايي وزارت بهداشت در خصوص موجودات زنده تغيير ژنتيك يافته و فرآورده‌هاي آن مرتبط با مواد غذايي) را تكميل كرده و با ساير مستندات در محلي مناسب كه دسترسي ناظران در دانشگاه‌ها به آن به سهولت ميسر باشد،  نگهداري كنند. طبق اين دستورالعمل از محموله‌هاي غير تراريخته جهت راستي‌آزمايي تعهد عدم تراريختگي به طور تصادفي نمونه‌برداري انجام خواهد شد.