سايت خبري تحليلي انديشه ها : 2 برند معروف پفك از خوراك دام استفاده مي‌كردند/ توضيحات سازمان غذا و دارو
سه شنبه، 27 آذر 1397 - 10:37 کد خبر:89743
سايت خبري تحليلي انديشه ها: ايسنا نوشت: سخنگوي سازمان غذا و دارو از احتمال تعطيلي موقت يا دائم برخي خطوط توليد دو برند معروف پفك كه از ذرت دام در توليد محصولات‌شان استفاده كرده‌اند، خبر داد.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

۲ برند معروف پفك از خوراك دام استفاده مي‌كردند/ توضيحات سازمان غذا و دارو

 


كيانوش جهانپور ، در اين باره گفت: طبق مقررات، در تامين خوراك دام كه ذرت نيز از جمله آنهاست، از منابع ارز دولتي ترجيحي استفاده مي شود، اما به ذرتي كه براي محصولات اسنك پف كرده و ساير صنايع غذايي استفاده مي شود، ارز سامانه نيما تعلق مي گيرد كه قيمت آن حدود دو برابر ارز دولتي است. بحثي كه درباره اين دو برند اسنك پف كرده مطرح است، در درجه اول اين است كه از ارز دولتي براي واردات اين ذرت استفاده شده ولي در جايي ديگر به كار گرفته شده است. 

وي افزود: قاعدتا بحث چگونگي تامين و نوع ارز به كار گرفته شده و ساير قضاياي آن، در حوزه ماموريت سازمان غذا و دارو نيست و اين نگاه مربوط به حوزه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي است. سازمان غذا و دارو از نگاه ايمني و سلامت به موضوع نگاه مي كند، بر اين اساس حتي اگر ذرت استفاده شده در صنايع غذايي با ذرت خوراك دام از نظر آناليز، يكسان هم باشد، اما وقتي ذرتي با برچسب خوراك دام وارد مي شود، پذيرفته نيست كه شركتي آن را در مسير ديگري استفاده كند. 

سخنگوي سازمان غذا و دارو تاكيد كرد: عملكردهاي اين چنيني خلاف صداقت و ادعاي اوليه است و وقتي ماده اوليه اي وارد مي شود كه قيد شده صرفا براي خوراك دام است، قاعدتا نبايد در مسيري غير از آن به كار گرفته شود و سازمان غذا و دارو، قطعا با اين موضوع برخورد خواهد كرد. 

وي با تاكيد بر اينكه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو متولي سلامت جامعه هستند و در بحث سلامت اغماضي نخواهيم داشت، افزود: به هر حال موضوع رعايت صداقت و Claim توليدكننده است و ادعاي يك شركت بايد در تمام زنجيره از تامين مواد اوليه تا ساير مراحل توليد و توزيع، لحاظ شود. بنابراين مجددا تاكيد مي كنيم كه حتي اگر اسپك ذرت هايي كه براي فرآورده هاي غذايي انساني استفاده مي شود، از نظر ايمني و سلامت تفاوتي با خوراك دام نداشته باشد، سازمان به عنوان يك اصل كلي، با اين موضوع بعنوان يك امر خلاف ادعا و اظهار اوليه، قطعا برخورد قانوني خواهد داشت؛ چراكه خلاف رويه هايي است كه بايد در تمام حلقه هاي زنجيره توليد لحاظ شود. 

جهانپور مبني بر اينكه اين تخلف براي سازمان محرز شده يا همچنان در حال بررسي است، گفت: بررسي ها حاكي از آن است كه حداقل دو شركت اين تخلف را داشته اند و موضوع هم از جنبه علمي و فني و هم از جنبه رعايت مقررات پايبند بودن به اصول اوليه، در دست بررسي هاي تكميلي و اقدام است و قطعا هر شركتي كه اين اتفاق را رقم زده باشد، مديرعامل و مسوول فني اش پاسخگو خواهند بود و حتي ممكن است به تشخيص مراجع ذيصلاح و حسب مقررات، منجر به تعطيلي موقت يا دائم برخي از خطوط توليد هم شود.