سايت خبري تحليلي انديشه ها : شوخي سامان بعد از سوپرگلش؛ شانسي بود!
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 13:00 کد خبر:90023
سايت خبري تحليلي انديشه ها: سامان قدوس سرانجام يكي از آن شوت‌هاي برق آسايش را براي تيم‌ملي زد.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

شوخي سامان بعد از سوپرگلش؛ شانسي بود!

 


به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين؛ در تيم همه چيز عالي است و كارها خوب پيش برود. خبر خوب اين است كه سامان قدوس هم كم كم دارد جا مي افتد و بي شك خيلي زود مي تواند يكي از بازيكنان كليدي تيم ملي باشد. او در ديدار با يمن يكي از آن سوپر گل هاي زيبايش را زد. شوت او در اين ديدار غيرقابل مهار مي رسيد. وقتي از سامان درباره سوپرگلش مي پرسيم لبخندي مي زند و با شوخي مي گويد: «آن گل كه شانسي بود.(خنده)» سامان ادامه مي دهد: «خب من هميشه تمرين شوتزني دارم. در آن صحنه هم خيلي خوب توپ روي پايم جفت و جور شد. قبل از اينكه روي پايم بنشيند داشتم توپ را مي ديدم. حدسم اين بود كه در بهترين موقعيت به من مي رسد. تا رسيد مكث نكردم و فقط خواستم آن را به سمت دروازه بزنم كه خوشحالم تبديل به گل شد. »